تحلیلی بر چارت سازمانی_عملیاتی اغتشاشات گرانی بنزین

🔺تحلیلی بر چارت سازمانی_عملیاتی اغتشاشات گرانی بنزین
✍بقلم: پرستو مروجی
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
سه عامل اصلی را مورد بررسی قرار میدهیم
۱) عوامل خارجی
۲) عوامل داخلی
۳) مردم
در دو حوزه عوامل داخلی و خارجی⬅ پروژه نفوذ/جاسوسی/لیدرها و آموزش های حرفه ای را تعریف میکنیم.
🔺اقدامات تروریستی و آشوب های خیابانی فقط در حوزه عوامل خارجی تعریف میشوند.
◾مهم ترین بخش این پروژه را بنده « سانسور» میدانم که انحصارا در حوزه عوامل داخلی میباشد.
برای بروز هر اغتشاشی نیاز به زمینه های اولیه دارد که عموما شامل مسائل معیشتی هر جامعه ای میشود.
◾علت اصلی اغتشاشات ۲۵ آبان « سانسور»بود…
بدنه ی اصلی جامعه با اعتراضات به حق و شکایت از گرانی بنزین که زندگی معیشتی همه را تحت الشعاع قرار میدهد بدون هیچ سلاحی به خیابان ها آمدند،غافل از اینکه بدانند دشمنِ آموزش دیده و مسلح با برنامه ای جامع و مدون در لباسِ اعتراض،صحنه سازی اغتشاشات را مدیریت میکنند.
🚨کلید واژه ی این پروژه ( عوامل نفوذی) هستند،نفوذی هایی که تا مغز استخوان رسوخ کردند و اطلاعاتِ دولت را در اختیار دشمن و احتمال زیاد،لیدرهای آنها در داخل کشور قرار دادند.
🔺باید بررسی شود پرونده ی تمامی کسانی که از تاریخِ اعلامِ گرانی بنزین اطلاع داشتند و میدانستند دولت در پی یک تصمیم انفجاری است.اینجاست که متوجه میشوید چرا عامل مهم و اصلی این پروژه را بنده « سانسور» میدانم.
◾زمانش رسیده است تا دولت تدبیر و امید با غربال سیاسی_نفوذی مواجه شود *تا مردم تاوانِ خود فروخته های دولتی را ندهند…

image_pdfدانلود pdf
7+

پاسخ دهید


3 − = 2