تحلیلی بر استعفای وزیر آموزش و پرورش

یک نظر

خانم موروجی
ما که شهرستانی ایم دسترسی به هیچ چی نداریم نه استاد نه منابع نه کسی دلسوز ماست شما که واقعن منظم و با برنامه کار میکنید فکری به حال ما شهرستانی ها کنید بخدا ما هم مشتاق یادگیری هستم چند بار خواستم تا تهران بیام برای کلاس تحلیل سیاسی اما راه دور نشد که نشد

0

پاسخ دهید


− 2 = 2