العاقل یکفیه الاشاره!

مستند جدیداً پخش شده در بی بی سی فارسی تحت عنوان «عدالت انقلابی» یک بار دیگر نشان داد مدیران ارشد BBC مبتلا به بی مبالاتی بزرگی در تاسیس شعبه فارسی زبان خود شده اند.
(اینجا ـ البته توصیه می کنم وقت خود را تلف نکنید. برنامه ارزش کارشناسی برای دیدن ندارد)
قبلا هم نوشته بودم که «شبکه تلویزیونی BBC World یکی از معتبرترین منابع در تهیه مستندهای سیاسی و تحلیلی و تاریخی و جغرافیائی و علمی و هنری است تا جائی که مستندهای تصویری این رسانه تا آن اندازه از اعتبار برخوردار است که محققین و دانشجویان دانشگاه های معتبر جهان با افتخار مستندهای BBC جهانی را مرجع و رفرنس پژوهش های خود قرار داده و می دهند اما علی رغم این، نسخه فارسی این رسانه با گذشت قریب به ۳ سال از آغار فعالیت اش تاکنون نتوانسته حتی یک مستند ماندگار و قابل اعتنا و برخوردار از استاندارهای حرفه ای جهان رسانه را به مخاطب عرضه کند. (مستند بی سند)
عدالت انقلابی هم یکی دیگر از دست پخت های ناشیانه بی بی سی فارسی است که نشان از نابلدی و ناآشنائی دست اندرکاران این «کـُلنی» ! با لوازم و مختصات و قواعد و ضوابط حاکم بر دنیای رسانه و مستند سازی است.
در خلاصه ترین شکل ممکن «عدالت انقلابی» هر چیزی بود جز مستند! شایسته ترین عنوان برای این دست پخت ناشیانه یک «رپژتاژ آگهی» مرسوم و معمول نزد رسانه ها است.
این که بی بی سی فارسی به احتساب محوریت و تقید مدیران ارشدش به فرقه بهائیت بخواهند برای مصائب هم کیشان خود در ایران با ایشان هم دردی کرده و برای ایشان رپرتاژ آگهی و مصیبت نامه تهیه کرده و با هم کیشان دردمند خود در ایران سوته دلی کنند. قطعا چنین امری حق مسلم ایشان است اما محل نزاع آنجائی است که به اسم «رسانه» آن هم به اسم «رسانه حرفه ای» آن هم ذیل اعتبار قابل وثوق کمپانی BBC با فریب مخاطب و تحمیق مخاطب و ابله فرض کردن مخاطب بخواهند «رپرتاژ آگهی» خود را با فضاسازی هائی با بک گراند سیاه و موسیقی تراژیک و اعمال داوری در گزارش و نشستن غمگنانه در کنار سوژه و همدلی با ایشان و بدون لحاظ بی طرفی و بدون احساس نیاز به انعکاس سویه مقابل ماجرا، جملگی اینها را تحت عنوان «مستند» در آستین مخاطب کنند! چنین امری کمال بی آزرمی و اسائه ادب به شعور مخاطب است.
بدون اغراق معتقدم تصمیم گیران و تصمیم سازان کمپانی BBC اگر ارزنی شعور و دغدغه برای حفظ اعتبار رسانه خود داشتند بدون تعلل موظفند سازندگان این رپرتاژ آگهی «مسمی به مستند» را تا درب خروج موسسه شان راهنمائی کنند.
بقول علما: العاقل یکفیه الاشاره!

2+

پاسخ دهید


6 × 7 =