استسقای اصلاحات!

استسقای اصلاحات!
آقای حجاریان چندی پیش گفته بود:
چپ‌های خط امامی در گذشته متوقف مانده‌اند، اصلاح‌طلبان گذشته را به دیده انتقادی می‌نگرند اما تحرک کافی از خود نشان نمی‌دهند.
برخلاف چنین باورداشتی، اتهام چپ خط امامی ایستائی در گذشته نیست بلکه استواری در اندیشه و برخورداری از راه‌پیشه است.
آقای حجاریان ـ فضیلت خط امامی‌ فهم معرفت‌اندیشانه از مبانی خط امام است.
خط امامی‌ها اگر به امام پیوستند و از ایشان نگسستند چنین مانائی را مدیون مدالیونی از شعور و شعائری‌اند که فهمی عالمانه از معنای انسان و نسبت ایشان با جهان هستی و تکالیف و مسئولیت‌های محوله را از سنت و سلوک امام، مستفاد می‌کرد و می‌کند!
متاسفانه خارچشمانه غافلید از چیستی و چرائی ناکامی جبهه خودی‌تان و خُلدآشیانه خط امامی‌ها را اندوسکپی نارفیقانه می‌فرمائید!
بقول «سنکا» فیلسوف سرشناس یونانی:
برای قایق‌رانی که نمی‌داند به کجا می‌خواهد برود، هیچ بادی موافق نیست!
جناب حجاریان در سیاست «برخلاف بیرون از سیاست» نطلبیده مُراد نیست، ضرار است و تباهی می‌آورد!
دوم خرداد استسقائی به نیت باران بود که مُبدل به سیل شد! و حجم این نطلبیده چنان بود که جنبش را از صرافت رهبری توده‌ها به بلاهت پیروی از توده‌ها غلتاند!
در فقدان پلاتفرم اندیشه و نداشتن نقشه راه و گم کردن ستاره رهنما، تایتانیک بی‌لنگری را تمهید کردید که وفور مسافر داشت اما چون کشتی بی‌لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد و در مهابت طوفان و مهلکه تندباد، غرقآب خودکردگی‌ها شد! و همان قایق‌رانی شدید که در سرگیجه «نداشتن مقصد» زمین و زمان و نبود باد موافق را مقصر و مسبب ناکامی خود می‌انگارید و می‌نمایانید!
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
1+

پاسخ دهید


9 − 8 =