اسب های چوبی!

شعار «سوریه رو رها کن ـ فکری به حال ما کن» ترفند محیلانه ای است که با ظاهر الصلاح ترین شکل ممکن عقبه استراتژیک ایران را از داخل و با اسب های چوبی مورد آفند قرار داده.
نکته محوری در این «آنتی استراتژی» انجاست که طراحان با ادبیاتی ظاهر الصلاح و تظلم محور توانسته اند این شعار را با موفقیت آنتن دهند و از آن طریق از بدنه عوام جامعه بنفع خود یارگیری کنند.
در تراژدی سوریه صورت قضیه بدین شکل طراحی شده بود تا اولا ایران را در منطقه به محاصره در آورده و آنگاه با اسقاط اسد و پردازش داعش در سوریه آن وحوش را با سازماندهی از مسیر عراق درون ایران تفاله ریزی کنند و هم زمان با پمپ بحران معیشت از طریق تحریم های اقتصادی از دو جبهه سنگین ایران را زیر ضربات خرد کننده قرار دهند.
فتنه ای سنگین که ایران با هوشمندی از طریق مدیریت میدانی سپاه، توانست کمرش را در سوریه شکسته و با سرکوب داعش، ثلاثی فتنه (ریاض ـ تل آویو ـ واشنگتن) را در تحصیل اهداف شوم خود ناکام گذارد.
اما این ناکامی مانع از آن نشد تا آن ثلاثی اکنون از طریق بالا بردن دُز تحریم ها و هم زمان پمپ بحران معیشت در ایران و کشیدن تسمه از گرده شهروندان، آتش تهیه خود را سنگین تر از قبل متوجه استحکامات اقتصادی ایران کنند.
اما این کمال ساده اندیشی است چنانچه آن ثلاثی در تحصیل اهداف شوم خود فعال مایشاء محسوب گردند. قدر مسلم نه واشنگتن و نه ریاض و تل آویو در خلأء و بدون پشتوانه لجستیک داخلی نمی توانستند از طریق شعار «سوریه رو رها کن …» عوام قریبانه در ایران نفوذ میدانی پیدا کنند.
پایوران جمهوری اسلامی بی جهت نمی توانند همه مصیبت ها را بر گردن آمریکا و متحدانش بیاندازد. حکومت در ایران اگر از آمریکا ضربه می خورد این ضربه را قبل از عاملیت مستقیم از عقبه و سمپات های آمریکا می خورد که نقش اسب های چوبی بمنظور تحصیل مراد آمریکا را در داخل ایران عهده داری می کنند. این مفتونان و مقهوران و مجذوبان آمریکا در داخل ایرانند که تاکنون و با عوام فریبی و بعضا موفقیت کوشیده اند بسترساز ترفندهای آمریکائیان شوند.
مصیبت آنجاست که ایشان عاملیت مستقیم امریکا را ندارند و عوامانه و غافلانه در زمین آمریکا بازی می کنند.
ایشان را می توان ورژن آپ گریت شده خوارج محسوب کرد که همان طور که اکنون با شعار «سوریه رو رها کن…» نظام را برای برگرداندن سردار سلیمانی از سوریه زیر فشار قرار داده اند سلف ایشان نیز صادقانه و ساده اندیشانه در صفین در زمین معاویه بازی کردند و امیر المومنین را زیر فشار قرار دادند با این حماقت که:
معاویه را رها کن ـ ایشان اهل کتاب اند!
حماقتی که می تواند مسبب تکرار تراژیک تاریخ علیه ایران شود. سوریه در موقعیت کنونی برای ایران بمثابه بزنگاه «احد» است که هر گونه مماشات و مسامحه در آنجا قرینه ترک کردن نقطه استراتژیک احد در غزوه دوم رسول الله با کفار قریش محسوب می شود که منجر به شکست سنگین لشکر رسول الله شد.
بر این منوال شعار مزبور را می توان بدین شکل معنا یابی کرد:
سوریه رو رها کن ـ داعش از مجرای «اسب های چوبی» تهران رو فتح کرده! غفلت کنید ایران را نیز فتح می کنند!

داریوش سجادی

image_pdfدانلود pdf
6+

پاسخ دهید


− 2 = 4