از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ | قسمت دوم | دانلود

2020

در قسمت دوم به بررسی ابعاد طرح براندازی شوروی توسط آمریکا خواهیم پرداخت تا با استفاده از ریشه یابی تاریخی بتوانیو به مشابهت یابی در زمان حال دست پیدا کتیم چراکه ساموئل هانگتینتون در استراتژی که ارائه داده است گفته : باید همان بلایی را که سر شوروی آوردیم بر سر نظام اسلامی هم بیاوریم بررسی ابعاد پروژه ۲۰۲۰ نیازمند تحلیل و تبیین طرح برانداز شوروی می باشد.

 از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ _ قسمت دوم

55+

یک نظر

سلام استاد پورمسعود عزیز
خواسنم اطلاع دهم سایت هایی هستند که در حال بررسی احوالات شخصی شما و خانم دکتر مروجی و استاد بزرگوار رایفی پور،حقیر نمیدانم خانم دکتر همسر شما یا استاد رایفی هستند یا خیر اما در حال پراکندن این قضیه هستند ،خانم دکتر جای دخترم هستند،خطر بزرگتری ایشان را تهدید میکند تا شما و استاد را ،زورشان به استاد رائفی نمیرسد و خدای ناکرده اتغاقی برای خانم دکتر می افتد،لطفا این مورد را به گوش استاد رایفی برسانید باید از خانم دکترتا مدتی مراقبت کرد…
قصدم فضولی نیود احساس مسوولیت میکنم،خدا حغطتان کند.

0

پاسخ دهید


3 + = 9