از حسن تا ابوالحسن!

از حسن تا ابولحسن!
سخنرانی حسن روحانی در یزد و لن‌ترانی ایشان نسبت به عملکرد قوه قضائیه در امر فساد اقتصادی و تداوم این لن‌ترانی در روزهای بعد هر چند بنوعی نشان‌دهنده کدورت ایشان نسبت به حبس برادرش می‌تواند باشد لاکن سیاست محل حب و بغض‌ها و فامیل بازی در عرصه منافع ملی نیست.
متاسفانه رفتار این «حسن» بنوعی تداعی کننده رفتار آن «ابولحسن» شده.
آقای روحانی ـ پیش از شما و سلف شما «ابولحسن بنی‌صدر» نیز مانند امروز شما کوشید با دمیدن بر آتش دو قطبی «بنی‌صدر ـ بهشتی» بتواند ناتوانی‌ها و ناکامی‌های خود در کاخ ریاست جمهوری را پنهان‌سازی کند.
آقای روحانی ـ سخنرانی ۱۹ آبان شما در یزد قرینه سخنرانی ۱۴ اسفند بنی‌صدر بود که مانند امروز جنابعالی پنجه در صورت رئیس عدلیه وقت (آیت‌الله بهشتی) کشید و آن آشوب را راه انداخت.
آقای روحانی ـ نگذارید تراژدی تاریخ این بار کُمیک شود!
فراموش نکنید در آن تاریخ نیز ترفند بنی‌صدر نگرفت و این امام بودند که با تَغَیُّر ایشان را خطاب توام با عتاب کردند که:
غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
2+

پاسخ دهید


+ 5 = 7