آخرالزمان و بازار داغ پیشگوها|علیرضا پورمسعود

آخرالزمان

آخرالزمان و بازار داغ پیشگوها

آخرالزمان و بازار داغ پیشگوها، کلیپ بسیار مهم و تحلیلی که به بررسی مدعیان علم غیب و پیشگویی در مورد حوادث آینده می پردازد
همچنین به تحلیل نشانه های ظهور پیشگویی سازی امام زمان دروغین و برخی اتفاقات و اخباری که در مورد آخرالزمان و ظهور زده می شود پرداخته شده است

این کلیپ بخشی از سخنرانی علیرضا پورمسعود با عنوان شمارش معکوس تا آخرالزمان می باشد

لینــــــــــک دانلـــــــود کلیـــــپ

 

 

 

8+

پاسخ دهید


9 + = 10